Chystáte sa vyriešiť si svoju bytovú otázku, alebo ju práve riešite ? Je jedno, ak plánujete výstavbu domu, rekonštruujete starší dom, byt alebo kupujete nový byt.... Postrehy a odporúčania stavebného dozora alebo technického inšpektora sa vám vždy oplatia.

V súčasnosti vykonávam činnosť stavebného dozoru pri výstavbe komplexu rodinných domov v bratislavskom kraji . Napriek skutočnosti, že stavbu realizuje autorizovaná stavebná spoločnosť, ktorej bilbordy pri cestách ciest lákajú potencionálnych záujemcov na kúpu nimi kvalitne zrealizovaných domov a bytov za výhodnú cenu, realita nie je taká úsmevná, ako postavy na bilbordoch....... Zvislé škáry pri murovaní z brúsenej tehly majú byť správne bez medzier medzi jednotlivými tehloblokmi .(obr.č.1.,2.).

1. Rovinatosť podkladu

Ustanovenie normy STN 74 4505 o rovinatosti podkladu platia už pri realizácii.

Poterov a betónových mazanín na čo sa takmer vždy zabúda pri ich preberaní. Má to za následok podstatné zvýšenie nákladov pri konečnej úprave úprave podkladov pred kladením nášlapných vrstiev. Ustanovenia sú zakotvené v technologických predpisoch pre realizáciu poterov.

Klienti majú často nejasnú predstavu o kupovanej nehnuteľnosti. Stávajú sa ľahkou korisťou šikovných predávajúcich. Nanútia im ľahko akúkoľvek nehnuteľnosť vrátane ležiakov a presvedčia ich, že to je pre nich tá pravá nehnuteľnosť. Až časom zistia, že to tak nie je.

Ujasnite si, čo hľadáte, a ak vám maklér vnucuje niečo úplne mimo vášho záujmu, vymeňte makléra, lebo mu pravdepodobne záleží len na provízii.

V nasledujúcich článkoch poskytnem názory odborníka zaoberajúceho sa danou problematikou, vysvetlím, že všeobecne zaužívané názory nemusia byť vždy tá najlepšia cesta, poukážem na možné problémy, s ktorými sa pri zabezpečovaní bývania stretávam a odporučím ich riešenie.

Prvý príspevok analyzuje dôvody „pre a proti„ kúpe nehnuteľnosti.

Potrebujete nové bývanie?

Kúpa nehnuteľnosti patrí medzi najvážnejšie životné rozhodnutia a vo väčšine prípadov je najväčšou finančnou investíciou, s akou sa v živote stretnete. Keďže ju človek zvyčajne absolvuje len 2- až 3-krát za život, spája sa v prvom rade s veľkým pocitom neistoty.

Najčastejšie tri otázky súvisiace s kúpou:

Mám kupovať? A ak áno, mám kúpiť teraz?
Ako si mám vybrať, aby som kúpil správne?
Na čo si mám dať pozor a ako postupovať, aby som kúpu neskôr neoľutoval?

Od 1.1.2016 musia všetky novostavby, teda i novostavby rodinných domov spĺňať štandard ultranízkoenergetických budov.

V praxi to znamená dvakrát vyššiu energetickú hospodárnosť budovy, ako bola požadovaná v období rokov 2013 až 2015. Pripomínam, že i toto nové energetické kritérium bude musieť byť po roku 2020 sprísnené o ďalších 50%.

Stavebníkovi táto povinnosť vznikla na základe implementovanej Smernice EP a rady 2010/31/EU (EPBD-II) z roku 2010 do slovenskej legislatívy prostredníctvom zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení zákona 300/2012 Z.z.

Lacnejší, drahší v porovnaní s murovaným?

Montovaný drevodom Vám v prvom rade šetrí čas. Výstavba murovaného domu 12 – 15 mesiacov, realizácia montovaného 3-5 mesiace. Bývate v prenajatom byte? Mesačná cena prenájmu 400 – 600 € (uvažujme s priemerom 500€/mesiac). Prvý dôvod rozhodnúť sa pre montovaný drevodom:

10 mesiacov * 500 € = 5 000 €

Naše drevodomy sú navrhnuté už dnes tak, aby v plnom rozsahu spĺňali požadavky a odporúčania do budúcnosti „Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie“ (ďalej len „národný plán“), ktorý je záväznou úlohou zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (ďalej len „smernica“), ktorá bola prevzatá zákonom č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V blogoch Vám budem robiť sprievodcu „etapovým vytrvalostným podujatím“, ktorého výsledok je Váš nový domov. Čakali ste skôr „dom“, nie domov? Nie je to omyl dom je iba súbor vzájomne pospájaných stavebných materiálov a technológii, domov má nezanedbateľnú pridanú hodnotu, ktorú nazvem pocit šťastia a spokojnosti Vás a Vašej celej rodiny pri žití v dome. Viem o mnohých domoch, ktoré napriek svojej okázalej fasáde a interiéru sa domovom nestali.