Spracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania

Kvalitná projektová dokumentácia je prvým krokom k úspešne zvládnutému procesu výstavby nehnuteľnosti. Často jediné kritérium pri jej obstarávaní – cena je hlboký omyl, na ktorý prídete, až v etape vlastnej realizácie domu. „Projektovanie“ zhotoviteľa počas realizácie má vo väčšine prípadov jediný výsledok – neodborne zrealizované stavebné detaily a následné poruchy stavby v budúcnosti. Ich sanácia je vždy finančne náročnejšia ako cena kvalitne spracovanej projektovej dokumentácie domu.

Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás

Pohodlie vášho domova

Nikdy v minulosti nebol tak spoľahlivý a finančne dostupný, ako je to v súčasnosti vďaka elektrickému vykurovaciemu systému EKOHEAT, výsledok mnohoročného vývoja a inovácii na základe mnohoročných praktických skúseností získaných realizáciou elektrického vykurovacieho systému EKOHEAT.

Pozrieť EKOHEAT