UNIO vám poskytne....

Za prijateľnú cenu Vám ponúkame možnosť splniť si svoj sen – vlastný drevodom, ktorý spĺňa Vaše terajšie i budúce požiadavky na bývanie

Diagnostika príčin vzniku porúch stavieb – statické poruchy - trhliny, plesne, vlhkosť, kondenzácia vzdušnej vlhkosti.......

Postaráme sa o to, aby bol cieľ investora dodržaný, teda aby vznikol funkčný objekt v potrebnom rozsahu, kvalite, pri dodržaní investičných nákladov

Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby a všetky činnosti stavebného dozoru...

Spracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania.

Na kvalitu vášho domu má zásadný vplyv projekt domu spracovaný odborne spôsobilým architektom (tiež inou odborne spôsobilou osobou).

Odborné poradenstvo v oblasti pozemných stavieb.

Odborne spracovaný stavebný rozpočet je dôležitý nástroj, ktorý umožňuje finančnú kontrolu stavby v každej etape realizácie.

Pohodlie vášho domova

Nikdy v minulosti nebol tak spoľahlivý a finančne dostupný, ako je to v súčasnosti vďaka elektrickému vykurovaciemu systému EKOHEAT, výsledok mnohoročného vývoja a inovácii na základe mnohoročných praktických skúseností získaných realizáciou elektrického vykurovacieho systému EKOHEAT.

Pozrieť EKOHEAT
UNIO Váš partner pri stavebnej činnosti
ingjalacicIng. Jelačič
riaditeľ spoločnosti

Po absolvovaní štúdia na Slovenskej Vysokej Škole Technickej –stavebnej fakulty som v roku 1991 začal podnikať v oblasti stavebníctva,ako fyzická osoba.V roku 1995 sa fyzická osoba mení na právnickú s názvom UNIO spol.s.r.o. so sídlom v Trnave. V priebehu 23 rokov činnosti sme zrealizovali množstvo stavebno –montážnych prác,služieb stavebného dozoru a projektov pre stavebné konanie .

O Unio spol. s r.o.