Inžinierska činnosť

Na kvalitu vášho domu má zásadný vplyv projekt domu spracovaný odborne spôsobilým architektom (tiež inou odborne spôsobilou osobou). Prvú chybu, ktorej sa dopustíte na základe dobre mienených „rád“ mnohých projektantov je, že vám stačí základný stupeň projektu – Projekt pre stavebné konanie. Je pravda, že na stavebné konanie stačí, nestačí však na realizáciu. Je plný odkazov typu: dorieši zhotoviteľ, podľa výberu stavebníka, rozmery prispôsobiť skutočnosti atď. Projekt neobsahuje vyriešené detaily, materiály sú navrhované nie podľa konkrétnych typov, ale iba podľa ich výrobcov. Napríklad strešná krytina BRAMAC. Aká? BRAMAC vyrába niekoľko desiatok typov a stavebník sa má rozhodnúť pre tú pravú. Na základe akých odborných skúseností, ak nemá žiadne? V prípade problémov v budúcnosti sa spracovateľ PD takto šikovne vyhne zodpovednosti a klient má o problém viac a o niekoľko tisíc EUR menej. Tu platí, že dvojnásobne ušetrených 1000 EUR je na stavbe premrhaných násobne 1000 EUR. Odpovedzte si na otázku, či je pre Vás prínosom projektant, ktorý odmieta zodpovednosť za ním spracovaný projekt.

Predrealizačná etapa výstavby nehnuteľností je administratívne a časovo náročná. Samotné zhromaždenie podkladov k žiadosti o zahájenie územného a stavebného konania na príslušnom stavebnom úrade znamená niekoľko týždňovú dobu, na úkor Vašej hlavnej činnosti s neistým výsledkom.

Nenechajte to na poslednú chvíľu

Ak ste sa rozhodli pre stavbu domu s obstaraním PD, začnite minimálne 6 mesiacov pred plánovaným začiatkom výstavby.

Pred vlastným začiatkom stavebných prác pri výstavbe vášho domu si musíte zabezpečiť stavebné rozhodnutie.

V prípade, ak váš pozemok nebol v minulosti zastavaný, pred rozhodnutím príslušného stavebného úradu, ktorého výsledok je stavebné rozhodnutie na stavebnom úrade prebieha územné konanie.

Aby ste dostali územné a stavebné rozhodnutie musí stavebník (teba, vy) zabezpečiť vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov inžinierskych sietí ....

I pre odborne spôsobilú osobu, ktorá sa týmito službami zaoberá trvá zhromaždenie potrebných vyjadrení, ako nutné prílohy k žiadosti o vydanie územného, neskôr stavebného rozhodnutia trvá mesiace.

Ak už máte všetky vyjadrenie dotknutých subjektov,neznamená to, že stavebný úrad nebude požadovať ďalšie doklady.

Znamená to pre vás veľkú stratu vášho času. Sústreďte sa na to, v čom ste profesionál, túto prácu nechajte na profesionálov.

Inžinierskej činnosti sa venujeme prakticky nepretržite, ponúkame vám komplexné služby od výberu projektanta-spracovateľa projektovej dokumentácie, vybavenie celého predrealizačného procesu (územné a stavebné konanie), odborný dozor v štádiu vlastnej realizácie a porealizačnú činnosť ( kolaudačné konanie ).

Robíme, čo vieme, v čom sa vyznáme.

Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás

Pohodlie vášho domova

Nikdy v minulosti nebol tak spoľahlivý a finančne dostupný, ako je to v súčasnosti vďaka elektrickému vykurovaciemu systému EKOHEAT, výsledok mnohoročného vývoja a inovácii na základe mnohoročných praktických skúseností získaných realizáciou elektrického vykurovacieho systému EKOHEAT.

Pozrieť EKOHEAT