Inžinierska činnosť

Na kvalitu vášho domu má zásadný vplyv projekt domu spracovaný odborne spôsobilým architektom (tiež inou odborne spôsobilou osobou). Prvú chybu, ktorej sa dopustíte na základe dobre mienených „rád“ mnohých projektantov je, že vám stačí základný stupeň projektu – Projekt pre stavebné konanie. Je pravda, že na stavebné konanie stačí, nestačí však na realizáciu. Je plný odkazov typu: dorieši zhotoviteľ, podľa výberu stavebníka, rozmery prispôsobiť skutočnosti atď. Projekt neobsahuje vyriešené detaily, materiály sú navrhované nie podľa konkrétnych typov, ale iba podľa ich výrobcov. Napríklad strešná krytina BRAMAC. Aká? BRAMAC vyrába niekoľko desiatok typov a stavebník sa má rozhodnúť pre tú pravú. Na základe akých odborných skúseností, ak nemá žiadne? V prípade problémov v budúcnosti sa spracovateľ PD takto šikovne vyhne zodpovednosti a klient má o problém viac a o niekoľko tisíc EUR menej. Tu platí, že dvojnásobne ušetrených 1000 EUR je na stavbe premrhaných násobne 1000 EUR. Odpovedzte si na otázku, či je pre Vás prínosom projektant, ktorý odmieta zodpovednosť za ním spracovaný projekt.

Predrealizačná etapa výstavby nehnuteľností je administratívne a časovo náročná. Samotné zhromaždenie podkladov k žiadosti o zahájenie územného a stavebného konania na príslušnom stavebnom úrade znamená niekoľko týždňovú dobu, na úkor Vašej hlavnej činnosti s neistým výsledkom.

Nenechajte to na poslednú chvíľu

Ak ste sa rozhodli pre stavbu domu s obstaraním PD, začnite minimálne 6 mesiacov pred plánovaným začiatkom výstavby.

Pred vlastným začiatkom stavebných prác pri výstavbe vášho domu si musíte zabezpečiť stavebné rozhodnutie.

V prípade, ak váš pozemok nebol v minulosti zastavaný, pred rozhodnutím príslušného stavebného úradu, ktorého výsledok je stavebné rozhodnutie na stavebnom úrade prebieha územné konanie.

Aby ste dostali územné a stavebné rozhodnutie musí stavebník (teba, vy) zabezpečiť vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov inžinierskych sietí ....

I pre odborne spôsobilú osobu, ktorá sa týmito službami zaoberá trvá zhromaždenie potrebných vyjadrení, ako nutné prílohy k žiadosti o vydanie územného, neskôr stavebného rozhodnutia trvá mesiace.

Ak už máte všetky vyjadrenie dotknutých subjektov,neznamená to, že stavebný úrad nebude požadovať ďalšie doklady.

Znamená to pre vás veľkú stratu vášho času. Sústreďte sa na to, v čom ste profesionál, túto prácu nechajte na profesionálov.

Inžinierskej činnosti sa venujeme prakticky nepretržite, ponúkame vám komplexné služby od výberu projektanta-spracovateľa projektovej dokumentácie, vybavenie celého predrealizačného procesu (územné a stavebné konanie), odborný dozor v štádiu vlastnej realizácie a porealizačnú činnosť ( kolaudačné konanie ).

Robíme, čo vieme, v čom sa vyznáme.

Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás

Prehlásenie: poskytujeme za účelom transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie pre dotknuté osoby.

Právny rámec: Vo veci spracovaní osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

Potvrdením súhlasu (nižšie) a zároveň odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi UNIO spol.s.r.o., Zelený kríčok 5, 917 01 Trnava, IČO: 34127569 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov ( Meno, priezvisko, mail, telefón) na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kontaktná osoba - Ing. Jelačič.

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ UNIO spol.s.r.o., prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

Pohodlie vášho domova

Nikdy v minulosti nebol tak spoľahlivý a finančne dostupný, ako je to v súčasnosti vďaka elektrickému vykurovaciemu systému EKOHEAT, výsledok mnohoročného vývoja a inovácii na základe mnohoročných praktických skúseností získaných realizáciou elektrického vykurovacieho systému EKOHEAT.

Pozrieť EKOHEAT