Odborné poradenstvo v oblasti pozemných stavieb

Cenné rady a informácie

Nespoliehajte sa skutočnosť, že všetko sa dočítate na internete. Najväčšiu hodnotu majú tie informácie, ktoré sa nikde neuvádzajú.

Ani najnovšie materiály nevhodnou vzájomnou kombináciou, s absenciou ich profesionálneho spracovania Vám nezaručia ich vlastnosti deklarované dodávateľom, ktorého záujem končí kúpou jeho produktov.

Užitočné informácie aj zdarma na blogu

Na našom Blogu sa zaoberáme jednotlivými etapami realizácie domu od výberu projektanta, cez stavebné a územné konanie, vlastnú realizáciu, kolaudačné konanie a vlastné užívanie objektu. Nezávisle zhodnotíme jednotlivé ponúkané stavebné lokality developermi a realitnými kanceláriami. Upriamime vašu pozornosť na skutočnosti, ktoré majú zásadný vplyv na komfort vášho budúceho bývania no napriek tomu sa o nich „taktne“ mlčí pri predaji.

Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás

Pohodlie vášho domova

Nikdy v minulosti nebol tak spoľahlivý a finančne dostupný, ako je to v súčasnosti vďaka elektrickému vykurovaciemu systému EKOHEAT, výsledok mnohoročného vývoja a inovácii na základe mnohoročných praktických skúseností získaných realizáciou elektrického vykurovacieho systému EKOHEAT.

Pozrieť EKOHEAT