UNIO spol. s r.o.

unio1

Historia spoločnosti

Po absolvovaní štúdia na Slovenskej Vysokej Škole Technickej – stavebnej fakulty som v roku 1991 začal podnikať v oblasti stavebníctva, ako fyzická osoba. V roku 1995 sa fyzická osoba mení na právnickú s názvom UNIO spol.s.r.o. so sídlom v Trnave. V priebehu 23 rokov činnosti sme zrealizovali množstvo stavebno – montážnych prác, služieb stavebného dozoru a projektov pre stavebné konanie .

Zámer spoločnosti

Za účelom poskytnúť klientom kvalitné služby a aktívne sa podielať pri riešení ich bytovej otázky rozhodli sme sa detailne zamerať na návrh a realizáciu montovaných drevodomov, ktoré dokážu „r á s ť „ podľa Vašich potrieb, o ktorých ešte neviete v nízkoenergetickom štandarte originálnych už vlastným návrhom a tiež ich realizáciou . Naše projekty sú výsledkom premysleného návrhu a aplikáciou najnovších technických poznatkov a materiálov v danej oblasti.

Naše služby

  • podlahové vykurovanie EKOHEAT®
  • stavebno – montážne práce (novostavby, rekonštrukcie pozemných objektov)
  • diagnostika porúch stavieb
  • odborné posúdenie technického stavu nehnuteľností pri kúpe (predaji)
  • činnosť stavebného dozoru
  • spracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania
  • inžinierska činnosť
  • odborné poradenstvo v oblasti pozemných stavieb
  • spracovanie stavebných rozpočtov

Pohodlie vášho domova

Nikdy v minulosti nebol tak spoľahlivý a finančne dostupný, ako je to v súčasnosti vďaka elektrickému vykurovaciemu systému EKOHEAT, výsledok mnohoročného vývoja a inovácii na základe mnohoročných praktických skúseností získaných realizáciou elektrického vykurovacieho systému EKOHEAT.

Pozrieť EKOHEAT