Odborné posúdenie technického stavu nehnuteľností pri kúpe, predaji

Kupujete či predávate dom, byt alebo inú nehnuteľnosť?

Bez znalosti aktuálneho technického stavu nemáte istotu, že zodpovedá deklarovanej realite a požadovanej cene.

Zložité, drahé, časovo náročné a v mnohých prípadoch nemožné neskoršie dokazovanie vád, ktoré ste pri kúpe nereklamovali, Vám radosť z kúpy bytu či domu „Vašich snov“ zrejme neurobia.

Vyhnúť sa takýmto nepríjemným prekvapeniam je jednoduché. Technický inšpektor nehnuteľností dokáže odbornou obhliadkou detegovať vady a nedorobky. Na základe typických prejavov odhalí i skryté chyby, často ešte neviditeľné, alebo „šikovne“ skryté.

Dajte si overiť technický stav nehnuteľnosti odborníkovi a budete mať istotu, že ste sa rozhodli správne.

Eliminujte nepríjemné prekvapenia

Pred samotným aktom kúpy nehnuteľnosti si u nás môžete overiť jej skutočný stav a porovnať ho s deklarovanými vlastnosťami predajcom. Korektný predávajúci túto Vašu požiadavku bude rešpektovať. V prípade neochoty predávajúceho umožniť vykonať technickú obhliadku predávanej nehnuteľnosti Vás s veľkou pravdepodobnosťou v blízkej budúcnosti čakajú nepríjemné prekvapenia pri užívaní alebo rekonštrukcii objektu.

Po vykonaní technickej obhliadky nehnuteľnosti vyhodnotíme jej reálny stav, popíšeme vady a poruchy, ktoré je potrebné odstrániť. Navrhneme spôsob ich odstránenia.

Výstup z technickej obhliadky

Do 5 pracovných dní Vám doručíme protokol, ako výsledok odborného technického posúdenia nehnuteľnosti. Jeho obsah je nasledovný:

Technický popis nehnuteľnosti a jej súčastí v reálnom čase.

Návrhy na odstránenie zistených vád a porúch.

Znížte riziko nevýhodnej kúpy na minimum

Pomocou nami vykonaného technického prieskumu nehnuteľnosti znížite riziko skrytých vád na minimum. Disponujeme profesionálnym vybavením a odbornou metodikou kontroly.

Pri obhliadke nehnuteľnosti za účelom stanovenia jej technického stavu sa zameriavame na nasledovné oblasti problémov stavieb. Poruchy stavby zadefinujeme a navrhneme spôsob ich odstránenia.

Statika nehnuteľnosti – trhliny, statické poruchy, stav nosných konštrukcií, stabilita objektu.

Vlhkostné problémy nehnuteľností – zavlhnuté omietky, kapilárne vzlínajúca vlhkosť, plesne, vetranie.

Výplne otvorov okná, dvere – funkčnosť, spôsob kotvenia k priľahlým konštrukciám, netesnosť, poškodené parapety, oblasti s kondenzáciou vzdušnej vlhkosti.

Úpravy povrchov – omietky, maľby, nátery, obklady, dlažby – trhliny a vlhkostné mapy, príčiny vzniku.

Podlahy – reálny stav, možnosti rekonštrukcie, presné výmery priestorov.

Zdravotechnické inštalácie – vodovod, kanalizácia – vek, technický stav hlavných a pripojovacích vedení, prevádzkové tlaky vo vedeniach.

Vykurovanie, ohrev TÚV, dymovody – zdroj vykurovania, vykurovacie telesá, funkčnosť vykurovacej sústavy, stav dymovodov. Náklady na vykurovanie.

Elektroinštalácia – slaboprúd, silnoprúd – vek, technický stav, materiálová skladba rozvodov, rozvádzačov a ističov. Dostatočná kapacita príkonu pre vaše potreby..

Vodorovné nosné konštrukcie, podhľady, strecha – technický stav – defekty, potrebné opravy, kvalita krovov, trhliny v sadrokartónových podhľadoch, prejavy porúch parozábran a zatekanie atmosférickou vodou.

Požiarna bezpečnosť – odstupové vzdialenosti, požiarne úseky, úniky z budov.

Detekčné technické prístroje

Laserový diaľkomer, laserový trojlúč, rotačný laser, sklonometer, vlhkomer, bezkontaktný teplomer, anemometer elektro skúšačka.

Na základe požiadavky zrealizujeme detekciu tepelných mostov v obvodových konštrukciách nehnuteľnosti termokamerou..

Podklady

V prípade, ak uvažujete nad kúpou nehnuteľnosti, požiadajte predávajúceho pred stretnutím s nami o projektovú dokumentáciu, revízne správy technických zariadení a rozvodov inžinierskych sietí v objekte.

Cenník služieb

A) Byty – 1 m² podlahovej plochy 3,60 €

B) Domy – 1 m² podlahovej plochy 4,10 €

C) Špeciálne merania – termovízia 1 m² plochy 5,70 €

Ceny platia do vzdialenosti 20 km od Trnavy.

Pri väčších vzdialenostiach cena nad 20 km 0,45€ / 1 km.

Ceny sú s 20% DPH.

AK máte záujem objednajte si službu

Objednajte si posúdenie svojej nehnuteľnosti.

Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás

Prehlásenie: poskytujeme za účelom transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie pre dotknuté osoby.

Právny rámec: Vo veci spracovaní osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

Potvrdením súhlasu (nižšie) a zároveň odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi UNIO spol.s.r.o., Zelený kríčok 5, 917 01 Trnava, IČO: 34127569 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov ( Meno, priezvisko, mail, telefón) na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kontaktná osoba - Ing. Jelačič.

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ UNIO spol.s.r.o., prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

Pohodlie vášho domova

Nikdy v minulosti nebol tak spoľahlivý a finančne dostupný, ako je to v súčasnosti vďaka elektrickému vykurovaciemu systému EKOHEAT, výsledok mnohoročného vývoja a inovácii na základe mnohoročných praktických skúseností získaných realizáciou elektrického vykurovacieho systému EKOHEAT.

Pozrieť EKOHEAT