Lacnejší, drahší v porovnaní s murovaným?

Montovaný drevodom Vám v prvom rade šetrí čas. Výstavba murovaného domu 12 – 15 mesiacov, realizácia montovaného 3-5 mesiace. Bývate v prenajatom byte? Mesačná cena prenájmu 400 – 600 € (uvažujme s priemerom 500€/mesiac). Prvý dôvod rozhodnúť sa pre montovaný drevodom:

10 mesiacov * 500 € = 5 000 €

Montovaný drevodom už pri hrúbke obvodovej steny 350 mm sa nachádza v kategórii nízkoenergetický dom šetriaci až 50% - 1000 € ročných nákladov na vykurovanie bez nutnosti ďalšieho zatepľovania obvodových stien. Pri murovanom dome hrúbka obvodovej steny porovnateľných tepelno – izolačných vlastností je 500 – 600 mm. Na každých 100 m² zastavanej plochy získate v interiéri iba rozdielom v hrúbke obvodových stien v montovanom drevodome približne 8 m² podlahovej plochy – izba naviac. Uvažujem s cenou realizácie drevodomu s DPH na kľúč 830 €.

Druhý dôvod pre montovaný drevodom:

830 € * 8m² = 6 640 €

Tieto bonusy sa Vám určite zídu pri zariaďovaní vášho nového domova.

Nízkoenergetický, pasívny štandard domu?

Radím sa k ľuďom, ktorí nerozhadzujú, ale i šetrenie má svoje ekonomické hranice, ktoré ak začnete prekračovať, náklady, ktoré je nutné vynaložiť na ušetrených niekoľkých kWh / m² sa v lepšom prípade vracajú v horizonte okolo 10 rokov, alebo sa nevrátia nikdy z dôvodu prekročenia plánovanej životnosti technologických zariadení, s pomocou ktorých úsporu dosiahneme, nesmieme zabúdať na vlastné prevádzkové náklady technologických zariadení počas ich životnosti. Užívanie domov v pasívnom a vyššom štandarde má tiež ďalšie obmedzujúce kritéria ich prevádzky. Úprimne si odpovedzme: „Budeme sa my, vaše deti stále správať racionálne, čo je nevyhnutný predpoklad udržania príslušného štandardu?“

Ja realista odpoviem: “Nie, možno niekoľko prvých týždňov, mesiacov..., možno.“

Za optimálny dom považujem dom so spotrebou energie na vykurovanie v rozsahu 34 – 54 kWh/m² za rok, bez drastických opatrení a bez výrazných vstupných investícii do technologických zariadení domu. Pre porovnanie s klasickou stavbou, ktorá má spotrebu 150 - 200kWh/m² za rok. Snažiť sa znížiť spotrebu energií pod hranicu 34 kWh/m² rok je v súčasnosti pri cenách a prevádzkových nákladoch technologických zariadení – rekuperácia, tepelné čerpadlo, solárne, fotovoltaické panely neekonomické.

Žiadne technológie nemenia životný štýl užívateľov domu a práve ten do veľkej miery ovplyvňuje dosiahnutie a udržanie spotreby energií na úrovni pasívneho, nulového domu.

Návratnosť vstupných nákladov do zníženia energetickej náročnosti objektu z nízkoenergetického na pasívny pri ploche domu 100 m² i po odrátaní dotácii od štátu sú i po 10 rokoch na 50% ich pôvodnej výšky. Technologické zariadenia sú už morálne zastarané a ich životnosť je v konečnej fáze.

Šetrime, šetrime, proti tomu nič nenamietam, ale tak, aby sme skutočne ušetrili.