Vybrané referencie realizácii stavieb

referencia grund und hauptschule
Novostavba areálu "Garten Schulle " I. až III . etapa Heidelberg

Rekonštrukcia objektu liečebne Tiefloch

Novostavba objektov "Grund-und Hauptschule " Sinsheim-Hoffenheim

Novostavba športového areálu "SQUASH CENTRUM Trnava " na Hlinách 30,Trnava

Výstavba výrobných objektov spoločnosti SPARTAN a.s. ,Trnava

Novostavby rodinných domov -individuálni stavebníci

Nadstavba bytového domu Rudolfa Dilonga 4,Trnava

Výstavba výrobnej haly "Opracovávanie súkolí"

Realizácia vnútroareálových komunikácii

Výstavba bariérového oplotenia odstavných koľají

Rekonštrukcia administratívnych priestorov

Oceľová konštrukcia pracoviska otriskávania

Pracovisko "EVIC "

Prestavba sídla spoločnosti AJILON ADECCO ,APOLLO BUSINESS CENTRER,Bratislava

Prestavba sídla spoločnosti CAPGEMINI ,APOLLO BUSINESS CENTRER,Bratislava

Prestavba sídla spoločnosti RANSTAT ,APOLLO BUSINESS CENTRER,Bratislava

Pohodlie vášho domova

Nikdy v minulosti nebol tak spoľahlivý a finančne dostupný, ako je to v súčasnosti vďaka elektrickému vykurovaciemu systému EKOHEAT, výsledok mnohoročného vývoja a inovácii na základe mnohoročných praktických skúseností získaných realizáciou elektrického vykurovacieho systému EKOHEAT.

Pozrieť EKOHEAT
UNIO Váš partner pri stavebnej činnosti
ingjalacicIng. Jelačič
riaditeľ spoločnosti

Po absolvovaní štúdia na Slovenskej Vysokej Škole Technickej –stavebnej fakulty som v roku 1991 začal podnikať v oblasti stavebníctva,ako fyzická osoba.V roku 1995 sa fyzická osoba mení na právnickú s názvom UNIO spol.s.r.o. so sídlom v Trnave. V priebehu 23 rokov činnosti sme zrealizovali množstvo stavebno –montážnych prác,služieb stavebného dozoru a projektov pre stavebné konanie .

O Unio spol. s r.o.