Spracovanie stavebných rozpočtov

Skôr, ako si v obchode vložíte tovar do nákupného košíka, zoznámite sa s jeho cenou. Cena realizácie nehnuteľnosti sa nazýva Stavebný rozpočet. Štruktúra a obsah rozpočtu je pre laika na prvý pohľad ťažko pochopiteľná zmes odborných výrazov a čísel. Rozpočet je dôležitá príloha zmluvy o dielo, jeho úplnosť a cenová aktuálnosť jednotlivých položiek sú nutnosťou. Kvalitný rozpočet z pohľadu vecného a finančného eliminuje nepríjemné prekvapenia stavebníka spôsobené navýšením ceny realizácie stavby oproti zmluvne dohodnutým podmienkam. Odborne spracovaný stavebný rozpočet je dôležitý nástroj, ktorý umožňuje finančnú kontrolu stavby v každej etape realizácie.

Ukážka stavebného rozpočtu

Pre názornú ukážku uvádzame príklad rozpočtu

rozpocet

Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás

Pohodlie vášho domova

Nikdy v minulosti nebol tak spoľahlivý a finančne dostupný, ako je to v súčasnosti vďaka elektrickému vykurovaciemu systému EKOHEAT, výsledok mnohoročného vývoja a inovácii na základe mnohoročných praktických skúseností získaných realizáciou elektrického vykurovacieho systému EKOHEAT.

Pozrieť EKOHEAT