Chystáte sa vyriešiť si svoju bytovú otázku, alebo ju práve riešite ? Je jedno, ak plánujete výstavbu domu, rekonštruujete starší dom, byt alebo kupujete nový byt.... Postrehy a odporúčania stavebného dozora alebo technického inšpektora sa vám vždy oplatia.

V súčasnosti vykonávam činnosť stavebného dozoru pri výstavbe komplexu rodinných domov v bratislavskom kraji . Napriek skutočnosti, že stavbu realizuje autorizovaná stavebná spoločnosť, ktorej bilbordy pri cestách ciest lákajú potencionálnych záujemcov na kúpu nimi kvalitne zrealizovaných domov a bytov za výhodnú cenu, realita nie je taká úsmevná, ako postavy na bilbordoch....... Zvislé škáry pri murovaní z brúsenej tehly majú byť správne bez medzier medzi jednotlivými tehloblokmi .(obr.č.1.,2.).

sd1sd2

obr.č.1

obr.č.2

Nedodržanie tolerancii rovinatosti povrchu základovej dosky spôsobí v budúcnosti vznik trhlín medzi nášlapnou vrstvou podlahy, často dlažba a soklíku na priľahlých stenách dôsledkom poklesu tepelnej izolácie vo vrstvách podlahy .Pri realizácii vodorovnej hydroizolácie je potrebné povrch bez.dosky vysušiť. (obr.č.3.,4.)

sd3sd4

obr.č.3

obr.č.4

Nosné keramické preklady je potrebné ukladať do maltového lôžka z dôvodu rovnomerného prenostu reakcii do priľahlých zvyslých nosných konštrukcii. Pri montáži prekladov „na sucho“ vzniká riziko cyklicky sa opakujúcick trhlín v omietke stien v oblasti uloženia prekladov na murivo .Preklad má byť uložený na celú tehlu, nie na jej zmenšený formát. Pozor na správnu orientáciu prekladu – spodná a horná strana.preklady nie sú rovnako vystužené v ťahovej a tlakovej oblasti. Potrebné je dodržanie minimálnej úložnej šírky prekladu vo vzťahu k jeho dĺžke ! (obr.č.5.,6.)

sd5sd6

obr.č.5

obr.č.6

Neodborne zrealizované debnenie obvodu stropnej dosky pri jej betonáži spôsobilo vydutie debnenia pred líce fasády .“Oprava“ tohto problému bola zrealizovaná opäť „odborne“,odstránením tepelného izolantu monolitického prekladu a osekaním jeho časti, čím sa čiastočne obnažila výstuž prekladu. Tepelný „most“a jeho dôsledky je v tejto časti fasády zaručený .Vzhľadom ku skutočnosti o aký preklad sa jedná v budúcnosti nie je možné vylúčiť ani statické problémy (obr.č.7.,8.)

sd7sd8

obr.č.7

obr.č.8

Takto zrealizovaná dilatácia dvoch stropných dosiek nepotrebuje žiaden komentár. Napriek skutočnosti, že som na tento nedostatok upozornil, navrhol spôsob jej realizácie na druhom dome ju zrealizovali obdobne .......(obr.č.9.,10.)

sd9sd10

obr.č.9

obr.č.10

Atika je murovaná z tvárnic PORFIX, zrealizovaná v duchu slovenského „štandartu“z hladiska presnosti murovania.......ako lepiaca malta je použité nevhodné pre tento účel lepidlo na dlažbu a obklady (obr.č.11.,12.) .

sd11sd12

obr.č.11

obr.č.12

O prípustných toleranciách rovinatosti povrchu stropnej dosky v zmysle STN sa v tomto prípade nemá zmysel vôbec baviť. Doska vykazuje neakceptovateľné lokálne nerovnosti, v rohoch domu nie je požadovanej hrúbky (obr.č.13.,14.)

sd13sd14

obr.č.13

obr.č.14

sd15

obr.č.15

Lokálne nedostatočné krytie výstuže pri hornom okraji stropnej dosky. Spolupôsobenie a ochrana výstuže s betónovou zmesou bez jej dostatočného krytia (minimálna hrúbka je Ø ocele ) je nedostatočná (obr.č.15.,16.,17).

sd16sd17

obr.č.16

obr.č.17

V prípade vášho záujmu o služby stavebného dozoru, technickej inšpekcie nehnuteľností ma kontaktujte.

Vladimír Jelačič