Činnosť stavebného dozoru

Kto nemá starosti, začne stavať dom a okamžite sa dostavia.“ Na prvý pohľad humorné konštatovanie, po osobnej skúsenosti sa už také smiešne nezdá. Služby stavebného dozoru vykonávame od roku 1999. Odborné vzdelanie a mnohoročné skúsenosti sú dostatočnou zárukou, aby výsledkom investovaných finančných prostriedkov bol Váš nový domov, nie iba dom.

Čas len pre vás

Najlepší zhotoviteľ nemusí byť nutne ten, ktorý už zrealizoval mnoho stavieb. Optimálny zhotoviteľ pre vás je ten, ktorý má na vás „čas“, ktorého nebude vidieť iba pri podpise Zmluvy o dielo, ale budete ho pravidelne stretať i na stavbe. Ak Vás potencionálny zhotoviteľ na prvom stretnutí s hrdosťou informuje, že má rozostavaných 10 domov a pre jeho spoločnosť „nie je nič problém“, poďakujte mu za jeho čas a radšej sa obráťte inam. Určite nechcete byť 11-ty v poradí dôležitosti v takej spoločnosti.

Už od prvého momentu

Služby stavebného dozoru odporúčame už pred kúpou stavebného pozemku v predrealizačnej etape, kde Vám poskytneme množstvo praktických rád, posúdime vhodnosť pozemku, cenové ponuky zhotoviteľov, zmluvu o dielo.

Z grafikonu vplyvu činnosti stavebného dozoru z pohľadu jeho zapojenia v jednotlivých etapách realizácie stavebného objektu je zrejmé, že v konečnej etape realizácie (čo je v mnohých prípadoch štandardom) vás už môže iba upozorniť na nedostatky zrealizovaných stavebno – montážnych prác. Ich náprava je finančne náročná a pravidlom je, že za „kratší koniec ťahá“ stavebník.

V konečnom dôsledku činnosť stavebného dozoru hradíte finančnými prostriedkami, ktoré ste vďaka nemu ušetrili v jednotlivých etapách realizácie.

Cena činnosti stavebného dozoru 14,00 €/hodina.

Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás

Prehlásenie: poskytujeme za účelom transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie pre dotknuté osoby.

Právny rámec: Vo veci spracovaní osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

Potvrdením súhlasu (nižšie) a zároveň odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi UNIO spol.s.r.o., Zelený kríčok 5, 917 01 Trnava, IČO: 34127569 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov ( Meno, priezvisko, mail, telefón) na účel vybavenia dopytu, a to na čas pokiaľ tento dopyt nebude vybavený. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kontaktná osoba - Ing. Jelačič.

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ UNIO spol.s.r.o., prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

Pohodlie vášho domova

Nikdy v minulosti nebol tak spoľahlivý a finančne dostupný, ako je to v súčasnosti vďaka elektrickému vykurovaciemu systému EKOHEAT, výsledok mnohoročného vývoja a inovácii na základe mnohoročných praktických skúseností získaných realizáciou elektrického vykurovacieho systému EKOHEAT.

Pozrieť EKOHEAT