Ochrana vonkajších plôch EKOHEAT®.

Zima so sebou prináša mnohé radosti v podobe zimných športov a krás krajiny, súčasne je to čas zasnežených, namrznutých nájazdov, spevnených plôch, príjazdových komunikácii a chodníkov. Týchto problémov sa pomocou systému EKOHEAT® sa môžete navždy zbaviť .

V prípade, ak máte nainštalovaný systém EKOHEAT®, môžete sa spoľahnúť, že i pri silnom snežení a tuhých mrazoch budete môcť bez obmedzenia bezpečne užívať tieto komunikácie.

Prevádzka systému je spoľahlivá, cena prijateľná, životnosť systému neobmedzená.

K ochrane vonkajších plôch sa používa elektrický vykurovací vodič EKOHEAT CAB 20.

Elektrické vykurovacie vodiče môžete aplikovať na celé plochy vjazdov, alebo len pásy šírok 500-600mm aplikovaním elektrických vykurovacích rohoží EKOHEAT WAY 300.

Inštalovaný výkon sa s prihliadnutím na klimatické podmienky pohybuje v rozmedzí 200-350W/m².

Systém je ovládaný automatickou reguláciou EKOHEAT REG 900 a teplotnými senzormi v ploche, ktoré zaisťujú prevádzku systému pri minimálnych prevádzkových nákladov.

Dôvody na používanie ochranného systému EKOHEAT®:

  • Spoľahlivá a automatická prevádzka
  • Bezpečné prostredie bez snehu a námrazy
  • Jednoduchá montáž
  • Odolnosť vodičov voči zaťaženiu od dopravných prostriedkov
  • Neobmedzená životnosť
  • Elektrický vykurovací systém EKOHEAT® je možné napájať i z vlastných zdrojov (fotovoltaické panely,veterná ,vodná elektráreň......) a tým sa zbaviť závislosti od monopolných dodávateľov energii.

Ochrana strešného odkvapového systému pred zamrznutím EKOHEAT®.

Mínusové teploty v kombinácii so snehom a ľadom v zimnom období spôsobujú nemalé problémy.

Sneh nachádzajúci sa na streche pri teplote okolo +/- 0°C sa cez deň topí, v noci zamrzá v strešných úžľabiach, strešných žľaboch a zvodoch. Žľaby sa stávajú nepriechodnými, deformujú sa, zvody ľad môže rotrhať, tvoria sa veľké cencúle, ktoré ohrozujú zdravie osôb. Voda môže zatekať zo strechy do podstrešia a spôsobovať škody v interiéri. Nahromadený sneh, ľad spôsobuje preťaženie nosnej konštrukcie strechy,na zem padá v tažkých kusoch, ktoré ničia strešné žľaby a všetko, čo im stoji v ceste.

Opravy takto vzniknutých škôd sú finančne nákladné.

Aplikáciou elektrických vykurovacích vodičov EKOHEAT CAB 20 UV v úžľabiach, na okrajoch striech a v strešných žľaboch spoľahlivo zabránia poškodeniu strechy, strešných zvodov a žľabov.bezpečne zamedzia vzniku cencúľov.

Elektrický vykurovací vodič EKOHEAT CAB 20 UV je odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

Pre klasický odkvapový žľab a zvod sa inštalovaný výkon pohybuje v rozmedzí 30-60 W/bm.

V ploche strechy a úžľabí inštalovaný výkon 250W/m².

Prichytenie vodiča sa realizuje nami dodávaným špeciálnym príslušenstvom.

Ochrana potrubí pred mrazom EKOHEAT®.

Silné mrazy ohrozujú potrubné rozvody a to i v prípade, že sú tepelne izolované. Chlad postupne prechádza tepelnou izoláciou, čo môže viesť k zamrznutiu, alebo prasknutiu potrubia.

Pre potreby tepelnej ochrany nadzemných, podzemných potrubných vedení je možné použiť elektrické vykurovacie vodiče EKOHEAT CAB 5 a EKOHEAT CAB 10 v kombinácii s regulačnou jednotkou (termostatom) a káblovým senzorom.

Na krátke, tvarovo zložité potrubné systémy je určený elektrický vykurovací vodič EKOHEAT CAB SR.

V prípade menších aplikácii svojpomocne vám dodáme inteligentný vykurovací vodič EKOHEAT ICE-Stop, v konkrétnych dĺžkach s prívodným vodičom 8m.

Vykurovacie elektrické vodiče EKOHEAT® je možné aplikovať do všetkých typov strešných žľabov, bez ohľadu na materiál a tvar z ktorého sú.

Každú aplikáciu je potrebné posúdiť individuálne s prihliadnutím na špecifické podmienky konkrétneho domu.

Pre presnú kalkuláciu a technické informácie nás neváhajte kontaktovať.

 

Pozrite si aj....

Elektrické podlahové vykurovanie EKOHEAT®

Pozrieť podrobne

Ak máte záujem o tieto produkty, kontaktujte nás