Drevodomy výhody

Viac vnútorného priestoru, menej zastavanej plochy

Pri identickej zastavanej ploche je vnútorná plocha obytných miestností a komunikačných plôch o 14% väčšia – v praxi to znamená jednu obytnú miestnosť vášho domu naviac.

V interiéri drevodomu sa nenachádzajú prakticky žiadne „hluché“ komunikačné plochy (chodby), ktoré je pri realizácii potrebné platiť, ako plochy izieb, ale s otáznym využitím. Úžitková plocha obytných miestností a sociálneho zázemia tvorí viac ako 90% celkovej úžitkovej plochy.

Pôdpros klasického murovaného domuPôdorys nízkoenergetického domu domu viac priestoru Hrúbka steny: 51 cm
Zastavaná polocha: 88,7 m2
Tepelný odpor: R=5
Užitková plocha:69,2 m2
Hrúbka steny: 22 cm
Zastavaná polocha: 88,7 m2
Tepelný odpor: R=5
Užitková plocha: 80,5 m2+ 11,3 m2

Navrhnuté už dnes tak, aby v plnom rozsahu spĺňali požiadavky a odporúčania do budúcnosti

Naše drevodomy sú navrhnuté už dnes tak, aby v plnom rozsahu spĺňali požiadavky a odporúčania do budúcnosti „Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie“

Viac info o tejto problematike na našom Blogu.

Modulový návrh dispozície umožňuje s minimálnymi zásahmi meniť dispozíciu interiéru

Náš drevodom je pripravený „rásť“ spolu s Vašou rodinou. Modulový návrh dispozície umožňuje s minimálnymi zásahmi meniť dispozíciu interiéru, v prípade potreby pričleniť priľahlé exteriérové plochy do interiéru a zväčšiť úžitkovú plochu drevodomu.

Schopnosť akumulovať teplo v objekte zrovnateľné s klasickými murovanými domami

Skladba obvodových konštrukcií drevodomu eliminuje doteraz neriešiteľný problém montovaných drevodomov – schopnosť akumulovať teplo v objekte zrovnateľné s klasickými murovanými domami. Pri cenovo priaznivom stave a pri zohľadnení najnovších poznatkov z danej oblasti Vám ponúkame to najkvalitnejšie, čo súčasný trh so stavebnými materiálmi a technológiami ponúka. Váš drevodom „nevychladne“ v krátkom čase tak, ako iné drevodomy. Fázové posunutie teplotného kmitu (vychladnutie, prehriatie interiéru domu ) Ψ = 12 hodín. Táto hodnota Ψ zaručuje vysokú tepelnú stabilitu interiéru drevodomu počas celého roku.

Súčiniteľ priestupu tepla obvodovej nosnej konštrukcie drevodomu U = 0,14 W/m²K (tepelný odpor R obvodovej steny je v tomto prípade 7,143 [m2K∙W-1], vysoko prekračuje súčasné požadované normové hodnoty a tiež hodnoty požadované po 31.12.2015. Hodnoty U, strešnej konštrukcie, podlahy, okien a dverí sa tiež nachádzajú vysoko nad v súčasnej dobe požadovanými normovými hodnotami, zároveň spĺňajúce hodnoty v zmysle STN 75 0340-3 platné po 31.12. 2015 pre danú konštrukciu, čo ako správne chápete je veľmi priaznivá informácia pre Vašu „peňaženku“. Technický popis rastúceho drevodomu vo vyhotovení – nízkoenergetická konštrukcia – tepelný odpor obvodovej steny R =7,143 [m2K∙W-1]

Zaradený do energetickej kategórie A

Váš rastúci drevodom je podľa teplotechnického výpočtu zaradený do energetickej kategórie A, plánované ročné prevádzkové náklady z energetickej stránky objektu sú porovnateľné s nákladmi na byt v bytovom dome. Váš dom je trikrát úspornejší ako štandardný dom.

Výhradne vo vyhotovení „na kľúč“

Drevodom ponúkame výhradne vo vyhotovení „na kľúč“ . Pri nižších stupňoch vyhotovenia (hrubá stavba, holodom) nie je možné garantovať vyššie uvedené vlastnosti drevodomu.

Technológia suchej montáže eliminuje vplyvy počasia pri realizácii domu, čím sa výrazne skracuje doba realizácie. Jediný mokrý proces pri výstavbe je na jej začiatku pri realizácii železobetónovej základovej dosky.