Konštrukčné vlastnosti drevodomov

Základy

Po posúdení základových pomerov miesta realizácie Vášho montovaného drevodomu realizujeme základové konštrukcie v dvoch variantoch.

Zateplené základové pásy z vonkajšej strany do nemrznúcej hĺbky – min.800 mm od upraveného terénu.

Základová vystužená betónová doska celoplošne odizolovaná na vrstve granulátu z penoskla REFAGLASS.

Obvodové steny v zložení - s omietkou na fasáde:

 • Interiérová sadrovláknitá doska RIGIDUR hr. 12,5 mmskladba obvodovej nosnej konstrukcie
 • Inštalačná dutina vyplnená tepelnou izoláciou hr. 50 mm
 • Systémová doska OSB 3, spoje vzduchotesne prelepené páskou AIRSTOP FLEX hr.18 mm
 • Nosná stĺpiková konštrukcia z KVH NSi hranolov 60/160 s tepelnou izoláciou hr.160 mm
 • Termoplášť – drevovláknitá doska hr.100 mm
 • Armovacia vrstva + fasádna omietka silikónová hr. 10 mm
 • ∑ hrúbka steny 355 mm

Obvodové steny v zložení - s dreveným obkladom:

 • Interiérová sadrovláknitá doska RIGIDUR hr. 12,5 mmskladba obvodovej nosnej konstrukcie2
 • Inštalačná dutina vyplnená tepelnou izoláciou hr. 50 mm
 • Systémová doska OSB 3, spoje vzduchotesne prelepené páskou AIRSTOP FLEX hr.18 mm
 • Nosná stĺpiková konštrukcia z KVH NSi hranolov 60/160 s tepelnou izoláciou hr.160 mm
 • Termoplášť – drevovláknitá doska hr.100 mm
 • Poistná fólia, drevený rošt – odvetraná vzduchová medzera hr. 40 mm
 • Drevený obklad – Sibírsky smrek hr. 27 mm
 • ∑ hrúbka steny 407,5 mm

Priečky interiérové nenosné v skladbe:

 • Interiérová sádrovláknitá doska Rigidur hr. 12,5 mm
 • CW 100 – podkonštrukcia so zvukovou izoláciou hr.50 mm, hr.100 mm
 • Interiérová sádrovláknitá doska Rigidur hr. 12,5 mm
 • ∑ hrúbka priečky 125 mm

Priečky interiérové nosné v skladbe:

 • Interiérová sádrovláknitá doska Rigidur hr. 12,5 mm
 • KVH NSi 140/140 so zvukovou izoláciou hr.50 mm, hr. 140 mm
 • Interiérová sádrovláknitá doska Rigidur hr.12,5 mm
 • ∑ hrúbka priečky 165 mm

Strop nad miestnosťami nepochôdzny v zložení:

 • Nosná stropná konštrukcia – Nosníky I STABIL + minerálna tepelná izolácia hr. 360 mm
 • Systémová doska OSB 3, spoje vzduchotesne prelepené páskou AIRSTOP FLEX hr. 12 mm
 • Rošt SM/JD 40 x 60 mm – minerálna tepelná izolácia hr. 60 mm
 • Interiérová sadrovláknitá doska RIGIDUR hr. 12,5 mm
 • ∑ hrúbka stropnej konštrukcie 444,5 mm

U = 0,10 [W/m²K] súčiniteľ priestupu tepla konštrukciou
R ›10,0 [m2K∙W-1]tepelný odpor konštrukcie Ψ = 12,0 hodin fázové posunutie teplotného kmitu

Strop nad miestnosťami pochôdzny v zložení:

 • Systémová doska OSB 3, spoje vzduchotesne prelepené páskou AIRSTOP FLEX hr. 18 mm
 • Nosná stropná konštrukcia – Nosníky I STABIL + minerálna tepelná izolácia hr. 360 mm
 • Systémová doska OSB 3, spoje vzduchotesne prelepené páskou AIRSTOP FLEX hr. 12 mm
 • Rošt SM/JD 40 x 60 mm – minerálna tepelná izolácia hr. 60 mm
 • Interiérová sadrovláknitá doska RIGIDUR hr. 12,5 mm
 • ∑ hrúbka stropnej konštrukcie 462,5 mm

U = 0,10 [W/m²K] súčiniteľ priestupu tepla konštrukciou
R ›10,0 [m2K∙W-1]tepelný odpor konštrukcie Ψ = 12,0 hodin fázové posunutie teplotného kmitu

Strešný plášť nezateplený – šikmá strecha

 • Krytina BRAMAC REVIVA Protector
 • Laťovanie 50/40
 • Kontralaťovanie 50/40
 • Poistná podstrešná fólia BRAMAC
 • Drevený nosník – krokvy

Strešný plášť nezateplený – šikmá strecha

 • Krytina BRAMAC REVIVA Protector
 • Latovanie 50/40
 • Kontralatovanie 50/40
 • Poistná podstrešná fólia BRAMAC
 • Drevený nosník – krokvy

Strešný plášť – rovná nepochôdzna strecha

 • Krytina, zatavovacia hydroizolačná fólia zn. Fatrafol s odvetrávacími prvkami
 • Separačná geotextília hr. 5 mm
 • Konštrukčná doska OSB – 3 spoje vzduchotesne prelepené páskou AIRSTOP FLEX hr. 22 mm
 • Nosná stropná konštrukcia – Nosníky I STABIL + minerálna tepelná izolácia hr. 360 mm
 • Parozábrana PE fólia
 • Rošt SM/JD 40 x 60 mm – minerálna tepelná izolácia hr. 60 mm
 • Sadrokartón Rigips hr.12,5 mm, v kúpeľni s úpravou impregnácie
 • ∑ hrúbka strešnej konštrukcie 459,5 mm

U = 0,10 [W/m²K] súčiniteľ priestupu tepla konštrukciou
R ›10,0 [m2K∙W-1]tepelný odpor konštrukcie Ψ = 12,0 hodin fázové posunutie teplotného kmitu

Konštrukcie klampiarske

 • Lakoplastový plech vo farbe strešnej krytiny

Podlaha v obytných miestnostiach

 • Nášľapná vrstva – plávajúca podlaha, laminát hr. 7 mm
 • Podložka TEXIZOL hr. 3 mm
 • Betónová mazanina vystužená KARI hr. 50 mm
 • Elektrická vykurovacia fólia HEATFLOW hr. 5 mm
 • Reflexná fólia
 • Tepelná izolácia EPS hr.100 mm
 • Hydroizolačný pás 2x natavovaný na lak asfaltový hr. 10 mm
 • Betónová základová doska vystužená KARI hr. 150 mm
 • Zhutnené štrkové lôžko hr. 200 mm
 • ∑ hrúbka podlahovej konštrukcie 525 mm

Podlaha v komunikačných priestoroch, kúpeľňa, kuchyňa

 • Nášľapná vrstva – dlažba keramická na lepidlo hr. 15 mm
 • Betónová mazanina vystužená KARI hr. 50 mm
 • Elektrická vykurovacia fólia HEATFLOW hr. 5 mm
 • Reflexná fólia
 • Tepelná izolácia EPS hr.100 mm
 • Hydroizolačný pás 2x natavovaný na lak asfaltový hr. 10 mm
 • Betónová základová doska vystužená KARI hr. 150 mm
 • Zhutnené štrkové lôžko hr. 200 mm
 • ∑ hrúbka podlahovej konštrukcie 530 mm

Vykurovanie

Výplne otvorov v obvodových konštrukciách

 • PVC EFECT GL COEX okná, dvere 5 komorový systém, biele, izolačné dvojsklo 4-12-4. Extérierové parapety Al hr.1 mm, PVC uzávery, interiérové parapety PVC biele

Výplne otvorov v interiérových deliacich konštrukciách

 • Dvere interiérové dyhované do obložkovej zárubne

Príprava TÚV

 • Zásobníkový elektrický ohrievač 120 l

Zariaďovacie predmety

 • WC podomietkový systém, umývadlá keramické biele

Elektroinštalácia

 • Medené rozvody, rozvodná skriňa, vypínače a zásuvky zn. LEGRAND

Zdravotechnika

 • Plastové prevedenie, HT – systém

Nátery

 • Vnútorné biele, vrátane penetračného náteru