Činnosť stavebného dozoru

„Kto nemá starosti,začne stavať dom a okamžite sa dostavia ...“. Na prvý pohľad humorné konštatovanie, po osobnej skúsenosti sa už také smiešne nezdá. Služby stavebného dozoru vykonávame od roku 1999.Odborné vzdelanie a mnohoročné skúsenosti sú dostatočnou zárukou, aby výsledkom investovaných finančných prostriedkov bol Váš nový „domov „,nie iba dom.

Čas len pre vás

Najlepší zhotoviteľ nemusí byť nutne ten,ktorý už zrealizoval mnoho stavieb .Najoptimálnejší zhotoviteľ pre vás je ten,ktorý má na vás „čas“,ktorého nebude vidieť iba pri podpise Zmluvy o dielo ,ale ho budete pravidelne stretať i na stavbe. Ak vás potencionálny zhotoviteĺ na prvom stretnutí s hrdosťou informuje,že má rozostavaných 10 domov a pre jeho spoločnosť „nie je nič problém“,poďakujte mu za jeho čas a radšej sa obráte inam. Určite nechcete byť 11-ty v poradí dôležitosti v takej spoločnosti.

Už od prvého momentu

Služby stavebného dozoru doporučujeme už pred kúpou stavebného pozemku v predrealizačnej etape,kde Vám poskytneme množstvo praktických rád,posúdime vhodnosť pozemku ,cenové ponuky zhotoviteľov ,zmluvu o dielo.

Z grafikonu vplyvu činnosti stavebného dozora z pohľadu jeho zapojenia v jednotlivých etapách realizácie stavebného objektu je zrejmé ,že v konečnej etape realizácie(čo je v mnohých prípadoch štandartom )vás už môže iba upozorniť na nedostatky zrealizovaných stavebno-montážnych prác .Ich náprava je finančne náročná a pravidlom je ,že za „kratší koniec ťahá“ stavebník.

Z vlastných skúseností vás ubezpečujem,že pri porovnaní ceny mojej činnosti,ktorú mi hradíte s finančnými prostriedkami,ktoré vám dokážem ušetriť v jednotlivých etapách realizácie som osoba,ktorá vám zarobila peniaze.

Cena činnosti stavebného dozoru 14,00 €/hodina.

Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás

CAPTCHA
dobra cena
trieda a
tepelna stabilita
na kluc

Vystaváme Vám

drevodom na kľuč

Prijateľná cena, energetická trieda A energetickej náročnosti, vysoká tepelná stabilita, bez tepelných mostov, na kľuč

Pozrieť drevodomy
dom1

Drevodom ALBERT

91 432 EUR s DPH

VIAC INFO
dom1

Drevodom BORIS

92 990 EUR s DPH

VIAC INFO
dom1

Drevodom CYRIL

92 990 EUR s DPH

VIAC INFO
dom1

Drevodom DALIBOR

107 380 EUR s DPH

Viac info